Samarbejdet mellem klienten og Homann advokater

Ved indgåelsen af en aftale om rådgivning med Homann advokater er det vigtigt for både os og for klienten at vide hvordan og på hvilke vilkår vores juridiske rådgivning ydes.

Vi arbejder derfor efter vores Forretningsbetingelser, som kan ses ved klik i menuen til venstre.

Som supplement til Forretningsbetingelserne aftaler vi med klienten det nærmere omfang af rådgivningen, og klienten får nærmere informationer om sagsforløb, omkostninger, rådgivningens nærmere indhold og evt. resultater samt øvrige relevante informationer vedrørende vores assistance til klienten i den enkelte sag.

Informationsmulighederne varierer fra sagstype til sagstype, og det er ikke altid muligt for os at give eksakte informationer om alle aspekter. Det kan afhænge af sagstypen, sagens udvikling, kompleksitet og en række andre faktorer, der er ukendte på tidspunktet for rådgivnigens start.

Fælles for alle sagstyper er dog, at vi altid holder klienten så vel informeret som muligt, og at informationen til klienten løbende suppleres og uddybes i takt med sagens udvikling og rådgivningens forløb.

Ved alle nye henvendelser fra klienter om juridisk assistance, gennemløber henvendelsen en procedure hos Homann advokater, der søger i videst mulige omfang at sikre, at der ikke foreligger inhabilitet / interessekonflikter for Homann advokater. Dette sker for at sikre klienten fuldstændig uafhængig rådgivning, f.eks. at Homann Advokater ikke repræsenterer modparten i en tvist, eller at der på anden vis kan stilles spørgsmålstegn ved vores uafhængighed og habilitet i den konkrete sag.