A/B Thor

Ejendommen er opført i 1925 og består af 176 lejligheder.

Ejendommen er beliggende på Lundtoftegade/Høsterkøbgade/Nærumgade/Sandbjerggade, København N.

Andelsboligforeningens daglige drift varetages af en bestyrelse, som refererer til den årlige generalforsamling. På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmer og revisor m.m., ligesom medlemmerne træffer beslutning om forhold, som er af principiel og væsentlig betydning for medlemmerne.

A/B Thor bruger Waitly til administration af deres ventelister. Hvis du ønsker at stå på foreningens eksterne venteliste, kan du skrive dig op på dette link: A/B Thor Ekstern venteliste.

Foreningen har følgende kontaktinformationer:

Administrator: Advokat Bent-Ove Feldung
Daglig administrator: Anette Borge, ab@remove-this.homannlaw.dk

Bestyrelsesweb

Foreningen har adgang til bestyrelsesweb via dette link: unikweb.homannlaw.dk

Ekstra information

Du skal være logget ind for at kunne tilgå foreningens vedtægter, referater og regnskaber. <link>Gå til log ind.

Adgang til foreningens hjemmeside fås ved henvendelse til administrationen.

Artikler indenfor området

at advokat Bent-Ove Feldung

at advokat Bent-Ove Feldung

at advokat Bent-Ove Feldung

at advokat Bent-Ove Feldung

at advokat Bent-Ove Feldung

at advokat Bent-Ove Feldung

at advokat Bent-Ove Feldung

at advokat Bent-Ove Feldung

at advokat Bent-Ove Feldung

at advokat Bent-Ove Feldung

at advokat Bent-Ove Feldung

at advokat Bent-Ove Feldung

at advokat Bent-Ove Feldung

at advokat Bent-Ove Feldung

at advokat Bent-Ove Feldung

at advokat Bent-Ove Feldung

at attorney Bent-Ove Feldung

at advokat Bent-Ove Feldung

at advokat Bent-Ove Feldung

at advokat Bent-Ove Feldung

at advokat Bent-Ove Feldung

at advokat Bent-Ove Feldung