Udlændingeret

Kontoret har i mange år beskæftiget sig indgående med udlændingeret og yder specialiseret rådgivning inden for alle områder af udlændingeretten, herunder asyl, familiesammenføring, opholdstilladelse af beskæftigelsesmæssige grunde, studier, au pair, opholdstilladelser i medfør af EU-reglerne, visum, indfødsretssager, inddragelser af opholdstilladelser og udvisningssager.  Kontorets specialister er tillige deltagere i en række specialistudvalg inden for udlændingeretten, forfatter til bøger inden for området, samt undervisere i udlændingeretlige problemstillinger.

Kontorets specialister bistår i sager inden for blandt andet: Asyl, familiesammenføring, opholdstilladelse på grund af arbejde eller studier, visum, rettigheder for EU-statsborgere, bortfald af opholdstilladelse, udvisning og dansk statsborgerskab. Yderligere information kan findes på siden: <link http: www.immigrationlawyers.dk _blank>Immigrationlawyers.dk

Advokater med speciale i dette felt