Udbud

Vi bistår offentlige myndigheder, institutioner, selskaber og andre offentligretlige organer, der er undergivet EU udbudsregler og øvrige EU-retlige og nationale regler om offentlige indkøb.

Vores rådgivning omfatter bl.a.:

  • Analyse, strategi, planlægning, etablering og vedligeholdelse af indkøbsstrategier, procedurer og systemer
  • Undervisning og videnoverførsel på området
  • Gennemførsel af konkrete EU-udbud og øvrige udbud ved efterspørgsel af varer og tjenesteydelser
  • Analyser og vurderinger af udbudsmæssige spørgsmål
  • Udbudsretlige tvister, sager ved klagenævn, domstole og EU-kommissionssager


Vi rådgiver også leverandører som økonomiske aktører og tilbudsgivere  i udbudssammenhæng, herunder bl.a.:

  • Strategiske analyser og vurderinger om leverandørens generelle muligheder og procedurer for deltagelse i udbud
  • Rådgivning ved leverandørens deltagelse i konkrete udbud
  • Undervisning og videnoverførsel til leverandøren om udbudsforretninger og procedurer
  • Tvister i udbudssager ved klagenævn, domstole, EU-myndigheder mv.


Vi rådgiver såvel indenfor danske som udenlandske udbudsprojekter og kan inddrage relevant national ekspertviden fra andre lande gennem vores udbyggede netværk, herunder vores internationale samarbejde i JCA-Lawyers. Vi har dertil løbende fokus på og aktiviteter i Øresundsregionen.

Advokater med speciale i dette felt