Prissætning af praksisoverdragelser

Generelle karakteristika

Overdragelse af lægepraksis er et specialfald af virksomhedsoverdragelser med de karakteristika, som en virksomhedsoverdragelse har. Der er tale om fysiske lokaliteter, inventar, driftsmidler, løbende aftaleforhold og – navnlig – en kundegruppe (goodwill), der skal defineres, prissæt-tes og overdrages. Ofte skal der også tages stilling til aftaleforhold med medejere.

Praksisoverdragelser har dermed at gøre med mange juridiske specialdiscipliner. Og de er også omfattet af detailregulering i de enkelte speciallægeforeningers overenskomster, hvorfor ind-gående kendskab til disse regler er en forudsætning for sikker navigation gennem handlen.

Alt dette hjælper HOMANN Advokater med, ofte i tæt samarbejde med klientens revisor. Har klienten ikke egen revisor i forvejen, kan vi anbefale en revisor, som er højt specialiseret i læ-gepraksisforhold.

Prissætning af advokatydelsen

Praksisoverdragelser er til tider komplekse. Men der er også så mange fællestræk ved givne typer af overdragelser, at det i høj grad er muligt på forhånd at vurdere, hvilket tidsforbrug, som sagen vil give anledning til. Og dermed vil det også ofte være muligt at give et fast tilbud på advokatydelsen. Dette vil HOMANN Advokater gerne gøre.

Hos HOMANN Advokater er vores holdning, at salærberegningen skal være gennemskuelig, og at der skal være en klar sammenhæng mellem det leverede arbejde i forhold til arbejdsbyrde og kompleksitet. Det arbejde, som normalt udføres af advokaten er:

 • Udarbejdelse af overdragelsesaftale
 • Udarbejdelse af allonger vedrørende lejeaftale
 • Udarbejdelse af allonge vedrørende evt. interessentskabskontrakt (ved kompagniskab)
 • Udarbejdelse af ansøgning om flyttetilladelse 
 • Udfyldelse af værdierklæring vedrørende goodwill og inventar i speciallægepraksisser
 • Gennemgang af kontrolstatistikker for pågældende praksis
 • Gennemgang an ansættelseskontrakter (vurdering af opsigelsesvarsler, løn, pension m.m.)
 • Gennemgang af lejekontrakt
 • Gennemgang af forhold vedrørende fast ejendom
 • Berigtigelse af ejendomshandel vedrørende praksislokaler
 • Udarbejdelse af eventuel særejeægtepagt

Herudover udfører revisor normalt følgende:

 • Udarbejdelse af opgørelse af maksimalpris for goodwill (for sælger)
 • Vurdering af praksis’ økonomi udarbejdelse af budget og låneansøgning (for køber)
 • Vurdering af skattemæssige forhold ved praksisoverdragelsen (primært for sælger)
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelse for praksis (for sælger)

Prissætning

Alle praksishandler er forskellige. Så der kan ikke laves en egentlig prisliste over advokatens ydelser. Men til illustration af typeeksempler kan følgende anslås, idet samtlige aspekter nævnt under advokatens ydelser er inkluderet:

YdelseCa. pris ekskl. moms
Køberrådgivning vedrørende solopraksis inkl. overtagelse af lejemål20.000 kr.
Køberrådgivning vedrørende solopraksis inkl. køb af ejerlejlighed25.000 kr.
Køberrådgivning vedrørende praksisandel i kompagniskab25.000 kr.
Udarbejdelse af og rådgivning om I/S kontrakt to læger20.000 kr.
Udarbejdelse af og rådgivning om I/S kontrakt mere end to læger25.000 kr.
Udarbejdelse af allonge vedrørende I/S kontrakt3.000 kr.
Udarbejdelse af allonge vedrørende lejekontrakt3.000 kr.
Ansøgning om flyttetilladelse5.000 kr.
Bistand med gennemførelse af salg af solopraksis eller praksisandel35.000 kr.
Salg af speciallægepraksis efter generationsskiftemodellen inkl. I/S kontrakt45.000 kr.
Udarbejdelse og tinglysning af ægtepagt vedr. praksis eller praksisandel5.000 kr.
Hvad angår revisorydelserne, henvises til at indhente overslag eller tilbud fra revisor selv

---oooOooo---

Kontakt gerne <link nicolai platzer>advokat Nicolai Platzer Funder for rådgivning om praksishandler eller andre sager vedrørende lægers retsforhold.