Banker, finasieringsret og leasing

Vi har gennem mange år ydet bistand til en række pengeinstitutter, og vore advokater har rådgivet sektoren om bl.a.

  • selskabsretlige forhold
  • pengeinstitutlovgivningen
  • fortolkning af kreditaftaleloven
  • førelse af omstødelsessager og retssager generelt, f.eks. vedrørende kautionsforpligtelser
  • bankinkassosager
  • IT-forhold indenfor sektoren, bl.a. system-anskaffelser, elektroniske betalinger og IT-sikkerhed m.v.
  • Konkurs- og insolvensforhold og håndtering af nødlidende engagementer

Vi rådgiver løbende om alle centrale forhold i banksektoren og vores advokater har bl.a. ført en række principielle sager indenfor området ved domstolene.

Advokater med speciale i dette felt