Advokat Niels Anker Rasmussen

Advokat (H), Partner

Møderet for Højesteret
CVR. nr.: 15 58 66 99

Telefon: +45 33 15 01 02
E-mail: nr@remove-this.homannlaw.dk

Linkedin: www.linkedin.com/in/niels-anker-rasmussen/

Uddannelse

 • Cand. jur. fra Københavns Universitet 1982
 • Efteruddannet i henhold til Advokatrådets efteruddannelsesprogram indenfor blandt andet selskabsret, familieret og strafferet

Medlemskaber

 • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
 • Danske Advokater
 • Landsforeningen af forsvarsadvokater
 • Foreningen af beneficerede advokater i København
 • Bistandsadvokaternes Landsforening

Erhvervsforløb

 • Selvstændig advokatforretning siden 1987

Tillidshverv

 • Bestyrelsesformand i flere erhvervsdrivende selskaber
 • Beneficeret forsvarer ved Østre Landsret, Københavns Byret og Retten på Frederiksberg.

Sprog

 • Dansk og Engelsk