Legater

Da de af os administrerede legater efterhånden modtager mange ansøgninger, påtager vi os ikke at returnere bilag – det være sig bøger, tegninger, dvd’er etc

Ansøgninger, der sendes til nedenstående legater kan kun forvente at høre nærmere i tilfælde af, at de er kommet i betragtning.

Vort kontor administrerer følgende legater:

Før afsendelsen af en ansøgning i Oda og Hans Svenningsens Fond – og der kan søges på mail –, tilråder jeg, at legatets formålsbestemmelse nøje gennemlæses, og denne ses ved et klik på ovennævnte link på Oda og Hans Svenningsens Fond, således at fonden ikke for eksempel ansøges om sociale legater, som ikke er dækket af Humanitære formål i fondens formålsbestemmelse. Særligt ansøgninger om støtte til videnskabelige projekter – men ansøgninger inden for kulturelle formål bør også iagttage disse regler – skal ikke være længere end tre-fire sider inkl. den autoritative udtalelse, som kun skal med en ansøgning, der vedrører forskning. Vi har ikke brug for en litteraturliste, og i det hele taget skal ansøgningen være kort og fokuseret – og så vidt muligt holdt i lægmandssprog. Der kan naturligvis henvises til en relevant hjemmeside. Ansøgningsfristen i Oda og Hans Svenningsens Fond er senest 1. oktober, som det fremgår af den mere detaljerede omtale.

I ansøgningerne til støtte af humanitære formål, kulturelle formål m.v. må der meget gerne være – hvis det er en forening eller en anden fond, der søger – en kopi med af formålsbestemmelsen og et A4-side ekstrakt af regnskabet. Søges der til teater-, ballet- eller musikprojekter, skal der naturligvis være et budget med.