Advokat Jens H. Elmerkjær

Advokat (H), Partner

Møderet for Højesteret.
Født 1952
CVR. nr.: 20 23 00 96

Telefon: +45 33 15 01 02
Mobil: +45 23 23 96 95
E-mail: jhe@remove-this.homannlaw.dk

Linkedin: www.linkedin.com/in/jenshelmerkjaer/

Profil

Advokaten

Jeg har praktiseret som advokat siden 1978 og har igennem de mere end 40 år arbejdet med de fleste juridiske discipliner – væsentligst i mit arbejde for små, mellemstore og (meget) store erhvervsvirksomheder og har i den forbindelse også været med til at overdrage og afvikle virksomheder.

Mit arbejde har omfattet alt, hvad erhvervsvirksomheder, - herunder også entreprenørvirksomheder, landbrug og andre særegne virksomhedstyper, - støder på af udfordringer.

Jeg har været kurator i en række konkursboer herunder i en meget stor ejendoms- og entreprenørvirksomhed med aktiver i ind- og udland.

Jeg bistår endvidere med deling af større og økonomisk komplicerede skilsmisseboer og yder anden personlig rådgivning.

Min alternative erhvervsaktivitet

Jeg har selv gennem årerne drevet virksomhed ved siden af mit arbejde som advokat. Således havde jeg i 10 år et større landbrug med specialafgrøder. Efterfølgende drev jeg gennem 5 år et halvstort landbrug i Polen. Jeg startede i 2005, hvad der udviklede sig til at blive et stort stutteri af dressurheste, som gennem de sidste 10 år er reduceret til de fire heste som vi i dag selv rider.

Jeg har været involveret i produktion af hunde- og kattemad og fiberproduktion til human ernæring.

Endelig har jeg undervejs haft et mindre antal erhvervsejendomme, og jeg har de sidste par år arbejdet med renovering af vores egen lille udlejningsejendom, der snart fremstår som 3,5 store boligenheder, smukt beliggende nær sø og skov på Midtsjælland.

Efteruddannelse

Jeg har løbende sørget for at holde mig ajour og udvikle min viden inden for juridiske specialområder ved deltagelse i kurser udbudt bl.a. af de mange faglige foreninger som jeg er medlem af.

I 2017 blev jeg master i moms & SKAT ved Aarhus Universitet. I 2018 blev jeg efter endt uddannelse certificeret som voldgiftsdommer og i 2019 tilsvarende efter et uddannelsesforløb er jeg blevet certificeret som mediator. Jeg ønsker med de 2 sidste tiltag at skabe en overbygning som konfliktløser inden for både erhvervs- og privatretlige områder.

Personprofil

Som person er jeg rar og smilende, men en af mine kvaliteter som klienter særligt bør værdsætte er, at jeg driver virksomhed under sådanne omstændigheder, at jeg til enhver tid er i stand til at fortælle en klient, hvad jeg mener – selvom det ikke er det han/hun vil høre.

Alternativ konfliktløsning -  voldgift og mediation

Som voldgiftsdommer udpeges jeg af en part i en konflikt, - typisk i et entrepriseforhold, - enten som en af tre eller som ene voldgiftsdommer.

Som mediator udpeges jeg af de involverede parter i enighed. Til forskel fra voldgift, hvor der er voldgiftsdommerne, der træffer afgørelsen, er det ved mediation, parterne selv, der med hjælp fra mediator, forhandler sig frem til en løsning. En sådan fælles løsning har flere og store fordele. Parterne kan under forhandlingerne inddrage nye og andre aspekter, der måske slet ikke har noget med den oprindelige konflikt at gøre, og derved finde en balance i en fælles løsning.

Erfaring fra ind- og udland viser, at succesraten ved mediation er meget stor. Når først man er begyndt på mediationsprocessen og parterne er gået i gang med forhandlingerne med mediators hjælp, er sandsynligheden for, at parterne når til en fælles aftale 80%.

En mediationsproces kan ofte klares på en dag. Parterne kan møde frem med eller uden advokat eller anden rådgiver.

Kun konflikter, der iht. loven skal løses af domstolene eller et særligt beslutningsorgan, kan ikke forhandles ved mediation. Konflikter, der typisk er egnede til mediation er eksempelvis:

Opløsning af interessentskaber og andre samejer, herunder formuedeling ved skilsmisse. Men også andre konflikter ifm. ægteskabs opløsning. Konflikter i entrepriseforhold. Mediator kan fra begyndelsen tilknyttes en entrepriseaftale mhp., at kunne stille op til en forhandling, det øjeblik, der opstår en uenighed mellem parterne. Mediation kan anvendes ved generationsskifter før og efter dødsfald og ved anden arvefordeling. Og mediation kan naturligvis anvendes ved enhver (anden) form for konflikt om formueforhold.

Uddannelse

 • Cand.jur. Københavns Universitet 1973
 • Studier i Belgien og Frankrig, 1975-1978
 • Master i SKAT 2017
 • Certificeret voldgiftsdommer, 2018
 • Mediator/konfliktløser, 2019

Erhvervsforløb / Karriere

 • Mediator/konfliktløser, 2019
 • Partner i La Cour & Koch-Nielsen, 1982-1991
 • Partner i Koch-Nielsen & Grønborg 1991-1997
 • Selvstændig advokatvirksomhed
 • Partner i MAQS Law Firm 2003-2007, herunder administrerende partner fra 2005
 • Selvstændig advokatvirksomhed

Sprog

 • Dansk, Engelsk, Fransk

Medlemskaber

 • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
 • Danske Advokater
 • Danske Mediatoradvokater
 • Center for konfliktløsning
 • Dansk forening for Voldgift
 • Ingeniørforeningen, IDA
 • Danmarks Skatteadvokater
 • Dansk Skattevidenskabelige Forening
 • IFA – International Fiscal Association
 • Dff EU-Skatteret
 • Danske Ejendomsadvokater
 • Dansk Selskab for Boligret
 • Ejendomsforeningen Danmark
 • Danske Miljøretsadvokater
 • Dansk Selskab for Miljøret
 • Selskabsretsforeningen
 • Konkurrenceretsforeningen
 • Danske Landbrugsadvokater
 • Ansættelsesadvokaterne
 • Danske Insolvensadvokater
 • Dansk forening for Europaret
 • Oresundsadvokaterne
 • JCA International
 • Rotary
 • F5-Ledelse og Innovation
 • 12 mandsforeningen, Gl. Holbæk Amt.

Artikler af Jens H. Elmerkjær