Tvangsfjernelsessager

En tvangsmæssig anbringelse af et barn er en af de mest indgribende foranstaltninger en familie kan blive udsat for. Derfor har både forældre og børn over 12 år adgang til at få gratis advokathjælp, hvis kommunen overvejer en tvangsfjernelse. Kontoret har en omfattende ekspertise på tvangsfjernelsesområdet og yder bistand til både børn og forældre under  myndighedernes behandling af sagen, hvor vi sikrer, at familiernes interesser bliver varetaget på bedste vis gennem hele processen.

Vi ser ofte, at samarbejdet mellem kommunen og familierne går i hårdknude – oftest til skade for børnene. Mange sager får derfor et bedre udfald, hvis vi kommer tidligt ind i processen og varetager børnenes og/eller forældrenes rettigheder og ønsker. En tvangsmæssig anbringelse må kun være den absolut sidste udvej, og det er en klar betingelse, at alle andre mulige alternativer bliver forsøgt eller afklaret. Der er endvidere en lang række andre lovgivningsmæssige krav til kommunerne og rettigheder til familierne i tvangsfjernelsessager. Advokatbistand tidligt i processen er med til at sikre, at disse overholdes.

Med erfaring fra såvel Ankestyrelsen og Kammeradvokaten har vi et stort kendskab til myndighedernes sagsbehandling på dette område, og dermed en særlig evne til at identificere og slå ned på de svage punkter i en sag.  Dette giver os de bedste forudsætninger for at yde kvalificeret rådgivning, og opnå det bedst mulige resultat for vore klienter.

Advokater med speciale i dette felt