Administration og dirigenthverv

Homann Advokater har en omfattende erfaring med administrationsopgaver. Vi yder gennem vores administrationsmedarbejdere omfattende og konkurrencedygtige services på en række områder, herunder bl.a.:

Fonde og foreninger

Flere af kontorets advokater har en mangeårig erfaring som administratorer af fonde og foreninger, herunder brancheforeninger, samt bestyrelseshverv i disse. Videre har kontoret ført en række principielle retssager om, hvorvidt fonde var udskilt fra stifternes formue, om en fond kunne betragtes som erhvervsdrivende eller ej og om afgrænsningen mellem en fond og en forening. Kontoret administrerer selv ca. 20 fonde. Kontakt <link _top bent-ove>advokat Bent-Ove Feldung eller <link _top gunnar>advokat Gunnar Homann for yderligere informationer.

Brancheorganistationer og grundejerforeninger

Vi administrerer og rådgiver også brancheorganistationer lige fra medicinalindustrien til vandværker, gårdlaug med videre og  yder også juridisk rådgivning til disse. Kontakt <link _top nicolai platzer>advokat Nicolai Platzer Funder eller <link _top bent-ove>advokat Bent-Ove Feldung.

Ejendomsadministration

Som led i vores mangeårige rådgivning vedrørende fast ejendom med specialer indenfor entrepriseret, lejeret, ejendomsoverdragelser, byggesager, samt rets- og voldgiftssager, kan vi også tilbyde, at denne samlede viden udnyttes i kontorets ejendomsadministration.

Læs mere på <link _top ejendomsadministration>Ejendomsadministrationens egen side, hvor der også kan læses om vores prispolitik.

Dirigenthverv

En kollektiv beslutningsproces – hvad enten det er i en pensionskasse, en ejer-/andelsboligforening eller et erhvervsdrivende selskab -  kræver i mange tilfælde, at der er en mødeleder, som på myndig vis styrer sagsforelæggelse og debat samt  træffer afgørelse om afstemningsprocedure og om generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed. Advokat Kristian Mogensen har meget betegnende beskrevet det  på den måde, at en forsamling, der skal igennem disse faser uden en mødeleder/dirigent, vil være som et orkester, der prøver at spille en symfoni uden en dirigent. Med erfaring fra en lang række generalforsamlinger kan vi også tilbyde at medvirke som dirigent ved en generalforsamling

Advokater med speciale i dette felt